Honningspecialisten, kvalitetshonning fra egne bigårde

Honningproduktion

Honningproduktion er meget afhængig af vejr og vind. Før bierne kan producere honning, skal der være virkelig mange blomster. Bierne må hente nektar fra 6-20 millioner blomster for at producere blot 1 kg honning. Den bedste vejrsituation er regn om natten og varmt og solrigt om dagen. Det får blomsterne til at afgive megen nektar og gør biernes flyvelyst optimal.

For at få en god honninghøst kræves det endvidere, at vi har dette vejr over en længere periode. Bifamilien skal nemlig have gode forhold for at udvikle sig, så den når op på en størrelse på omkring 60.000 bier. Er bifamilien for lille, er den ikke i stand til at indsamle et overskud af nektar til bifamiliens vinterforråd, som kan høstes af os. 

For hvert kilo honning vi kan "høste" fra en bifamilies vinterforråd, skal familien indsamle nektar svarende til 8 kilo honning. Det skyldes, at bifamilien selv skal bruge meget føde på f.eks. at flyve til og fra nektarplanterne, opfodre larver og holde en konstant temperatur i bistadet.

Honningspecialisten v/ Marie-Louise & Henrik